Gemeente Littenseradiel

Littenseradeel (Fries en officieel: Littenseradiel) is een gemeente in de Nederlandse provincie Friesland.

De gemeente is na de gemeentelijke herindeling op 1 januari 1984 gevormd door de fusie van de voormalige gemeenten Baarderadeel en Hennaarderadeel.

Per 26 januari 1985 is de officiële naam gewijzigd in het Friestalige Littenseradiel.

Herindeling

In juni 2013 heeft de gemeenteraad van Littenseradiel zich uitgesproken voor opdeling van de gemeente richting de buurgemeenten Súdwest-Fryslân (15 dorpen), Leeuwarden (10 dorpen) en een nieuw te vormen gemeente in Noordwest-Friesland (met als werknaam Waadhoeke) (4 dorpen). Wjelsryp, Baaium, Winsum en Spannum gaan naar Waadhoeke. Leeuwarden krijgt Baard, Bears, Easterlittens, Hilaard, Huins, Jellum, Jorwerd, Leons, Mantgum en Weidum. De overige dorpen gaan naar Súdwest-Fryslân. De herindeling moet uiterlijk in 2018 een feit zijn.

Plaatsen

De gemeente Littenseradiel telt 29 dorpen en diverse buurtschappen. De hoofdplaats is Wommels. De plaatsen hebben sinds 1 januari 1993 zowel de Nederlandse als de Friestalige plaatsnaamaanduidingen als de officiële namen. De plaatsnaamborden in de gemeente zijn eentalig Fries.

BurgemeesterMevr. Johanneke Liemburg
AdresKeatsebaen 1, 8731BN WOMMELS
Postbus1, 8730AA WOMMELS
Telefoon0515-334444
E-mailinfo@littenseradiel.nl
Websitewww.littenseradiel.nl
Inwoners11000
Oppervlakte132 km2