Gemeente Menameradiel

Menaldumadeel (Fries, officieel: Menameradiel) is een gemeente in de Nederlandse provincie Friesland.

Herindeling

Op 10 oktober 2013 heeft de gemeenteraad unaniem besloten tot een herindeling per 1 januari 2018. De gemeente gaat dan met de buurgemeenten Franekeradeel, het Bildt en een deel van Littenseradeel op in een nieuw te vormen gemeente, die waarschijnlijk Waadhoeke gaat heten (ook de werknamen Noardwest-Fryslân en Westergo zijn gehanteerd). De nieuwe gemeente zal ongeveer 47.000 inwoners gaan tellen, met Franeker als grootste woonkern.

Kernen

De gemeente Menaldumadeel telt dertien officiële dorpen en twee buurtschappen. Het gemeentehuis staat in Menaldum. Sinds 1 januari 2010 zijn de Friese namen de officiële. De gemeentenaam is per 1 januari 2011 gewijzigd in Menameradiel.

BurgemeesterDhr. Tom van Mourik
AdresDyksterbuorren 16, 9036MS MENAAM
Postbus3, 9036ZW MENAAM
Telefoon0518-452900
E-mailgemeente@menameradiel.nl
Websitewww.menameradiel.nl
Inwoners13500
Oppervlakte70 km2

Bedrijf zoeken


Menameradiel video's
Menameradiel foto's
Menameradiel linken