Gemeente Zuidwest-Friesland

Inhoud

Zuidwest-Friesland (ook wel Súdwest-Fryslân) is een gemeente in de Nederlandse provincie Friesland en is gelegen in de regio Zuidwest-Friesland.

De gemeente heeft een oppervlakte onderverdeeld in 433,09 km² land en 382,88 km² water. Hiermee is het qua totaaloppervlakte de grootste gemeente van Nederland. Als enkel naar de landoppervlakte gekeken wordt moet het Noordoostpolder laten voorgaan.

Geschiedenis

De gemeente is per 1 januari 2011 ontstaan door fusie van de gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wonseradeel (Wûnseradiel) en Wymbritseradeel (Wymbritseradiel).

In speciale raadsvergaderingen eind 2009 in de vijf gemeenten stemde 95% van de raadsleden voor de herindeling. Volgens een onderzoek verschenen in de Leeuwarder Courant van 16 januari 2010 was 54% van de ondervraagde burgers voor de herindeling.

Op 1 januari 2014 is de gemeente uitgebreid met een deel van de opgeheven gemeente Boornsterhem (Boarnsterhim). Het gaat om de dorpen Deersum, Poppingawier, Rauwerd, Sijbrandaburen en Terzool.

Verder heeft de gemeente Littenseradeel (Littenseradiel) besloten om uiterlijk 2018 opgeheven te worden. Van deze gemeente zullen dan 15 dorpen overgaan naar Súdwest-Fryslân.

Naam

Als werknaam koos men voor Súdwest Fryslân ('Zuidwest Friesland'), omdat de streek bekendstaat als de Zuidwesthoek. Burgemeester Onno van Veldhuizen van de gemeente Hoorn maakte in december 2009 namens de negen gemeenten in West-Friesland bezwaar tegen deze voorlopige naam. Volgens hem schiep de naam verwarring, omdat er dan een Oost-Friesland zou zijn (in Duitsland), een Friesland en een West-Friesland (in Noord-Holland), met daar tussenin nog een regio Zuidwest-Friesland, die dan ten oosten van West-Friesland zou liggen.

Begin 2010 vaardigden de betrokken gemeentebesturen een oproep aan de inwoners uit om mee te denken over de definitieve naam. Uit de inzendingen kozen de vijf gemeenteraden elk een suggestie. Vier gemeenten schoven de werknaam naar voren: 'Súdwest Fryslân'. De gemeente Sneek echter wilde haar dominantie positie in de nieuwe fusiegemeente graag benadrukt zien en bracht daarom 'Sneek Súdwest Fryslân' als naamsuggestie aan.

Rond die tijd werd ook een actiegroep opgericht die de fusiegemeente liever de naam 'Súdwestergo' zag krijgen, naar het historische Westergo. Er wordt geargumenteerd dat 'Súdwest Fryslân' te artificieel klinkt en door de twee accenten onpraktisch in gebruik is. De invloed van de actiegroep was beperkt.

Toen de gemeente op 1 januari 2011 ontstond heette ze officieel Súdwest Fryslân. Op 31 maart 2011 heeft de raad het officiële besluit genomen deze naam aan te nemen. In de vergadering van 26 mei 2011 werd echter besloten de naam te wijzigen naar Súdwest-Fryslân (met koppelteken) om zo beter aan te sluiten bij de spellingregels.

Plaatsen

De gemeente Súdwest-Fryslân is qua totale oppervlakte de grootste gemeente van Nederland en qua landoppervlakte de op één na grootste. Ze telt 74 officiële plaatsen (kernen), waaronder zes van de Friese elf steden en 68 dorpen. De Nederlandse namen zijn de officiële, met uitzondering van Ysbrechtum en It Heidenskip.

BurgemeesterDhr. Hayo Apotheker
AdresMarktstraat 15, 8601CR SNEEK
Postbus10000, 8600HA SNEEK
Telefoon0515-489000
E-mailinfo@gemeentesudwestfryslan.nl
Websitewww.gemeentesudwestfryslan.nl
Inwoners84000
Oppervlakte841 km2